Sunday, June 25, 2017
facebook

google plus

Calendar

Sunday, June 25, 2017

  • Vikrami Samvat 2074
  • Shaka Samvat 1939
  • Aashadh Shaka 4
  • Aashadh Parvishte 11
  • Hijari 1438
  • Shukla Paksha Tithi 2,  up to 1.02 am
  • Dhruv Yog up to 5.57 pm
  • Punar Nakshatra up to 11.25 pm
  • Moon enters Cancer sign at 6.01 pm
  • Rath-Yatra (Shri Jaganathpuri)