Monday, August 21, 2017
facebook

google plus

Calendar

Monday, August 21, 2017

  • Vikrami Samvat 2074
  • Shaka Samvat 1939
  • Shravan Shaka 30
  • Bhadrapad Parvishte 6
  • Hijari 1438
  • Krishan Paksha Tithi 15, up to 00.00 am
  • Vari Yog up to 8.47 am
  • Ashle Nakshatra up to 3.52 pm
  • Moon enters Leo sign at 3.52 pm
  • Somvati Amvas