Calendar

Gandmool up to 10.15 pm Moon in Leo sign
Magha Nakshatra up to 10.15 pm Harshana Yoga up to 8.08 am
Shukla Paksha Tithi 6, up to 10.46 pm Hijari 1442
Aashadh Parvishte 2 Jyeshtha Shaka 26
Shaka Samvat 1943 Vikrami Samvat 2078