Thursday, October 17, 2019
facebook

Calendar

Thursday, October 17, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Ashwin Shaka 25
  • Kartik Parvishte 1
  • Hijari 1441
  • Krishan Paksh Tithi 3, up to 6.49 am
  • Vya Yoga up to 4.14 am
  • Kritika Nakshatra up to 3.52 pm
  • Moon in Taurus sign
  • Karva Chauth.