Monday, July 16, 2018
facebook

google plus

Calendar

Monday, July 16, 2018

  • Vikrami Samvat 2075
  • Shaka Samvat 1940
  • Aashadh Shaka 25
  • Shravan Parvishte 1
  • Hijari 1439
  • Shukla Paksha Tithi 4, up to 6.41 pm
  • Vyaa Yog up to 5.05 pm
  • Mgha Nakashatra up to 12.13 am
  • Moon in Leo sign
  • Shravan Sankranti