Thursday, April 25, 2019
facebook

Calendar

Thursday, April 25, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Vaisakh Shaka 4
  • Vaisakh Parvishte 11
  • Hijari 1440
  • Krishan Paksh Tithi 5, up to 11:32 am
  • Shiva Yoga up to 12:39 am
  • Moola Nakshatra up to 6:35 pm
  • Moon in Sagittarius sign
  • Gandmool up to 6:35 pm