Sunday, February 24, 2019
facebook

Calendar

Sunday, February 24, 2019

  • Vikrami Samvat 2075
  • Shaka Samvat 1940
  • Phalgun Shaka 4
  • Phalgun Parvishte 11
  • Hijari 1440
  • Krishan Paksh Tithi 4, up to 8:11 am
  • Krishan Paksh Tithi 5, up to 6:14 am
  • Gand Yoga up to 4:24 pm
  • Chitra Nakshatra up to 10:47 pm
  • Moon enters Libra sign at 11:27 am.